Spraak en Taal Ontwikkelings Stoornis

Opgeleid als logopedist heb ik jarenlang ervaring opgedaan in diverse problematiek op het gebied van spraak, taal en gehoor.

Als gedragsdeskundige kom ik veel mensen tegen met een taalontwikkelingsstoornis.(TOS)  Hoewel meestal kinderen eraan lijden kom ik ook volwassenen tegen die er nog steeds last van hebben en vastlopen in hun dagelijks funktioneren. (denk hierbij ook aan afasie en dementie)  Een taalontwikkelingsstoornis geeft dusdanige communicatieproblemen dat deze van invloed zijn op het gedrag, het aangaan van sociale relaties en het reguleren van emoties.

Immers we denken de hele dag in taal, wij sturen ons gedrag in taal en zijn de hele dag taal aan het begrijpen of aan het spreken. Ook non verbale communicatie is de hele dag aanwezig. Mensen met langdurige tekorten kampen met sociale problemen, specifieke tekorten in functioneren en psychische klachten.

In de behandeling geef ik advies en begeleiding hoe de cliënt zo goed mogelijk kan omgaan met de problematiek.

Herkennen van een TOS in de jeugd:

POSTER TOS