Nieuws

2020:

ACT your way: cursus: hoe jongeren hun weg leren volgen. http://www.actyourway.nl

EMDR  ON-LINE toepassen gaat prima. Bied mogelijkheden “all over de world” http://www.emdr.nl

Andere vormen van therapie lukken ook online.

Cognitieve gedragstherapieSchematherapie.

Training bij dyslexie en dyscalculie

2019:

herregistratie N.I.P. register psycholoog

2018:

Opdrachten voor Berkel B: een specialistische GGZ instelling  voor gedrag en leren (lezen, spellen, rekenen)  http://www.berkel-b.nl

EMDR en Systeemtherapie

FILM : EMDR woede wrok en wraak

Crisis interventie voor scholen: over rouwverwerking en gestagneerde rouw

2017 activiteiten

  • registratiecommissie register psychologen kinderen en jeugd NIP
  • lid sectie schoolpsychologen NIP
  • Crisisinterventieteam voor scholen CINS

24 november EMDR bij verslaving

22 september terugkomdag rapportage orthopedagogische rapportages in het vreemdelingenrecht

12 april Symposium dyslexie

18 februari 2017 een update over de toepassingen van EMDR.

14 februari aandacht voor de grote gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen met communicatiestoornissen. TOS heb je niet in je eentje’ – Impact op sociaal‐emotionele ontwikkeling bij kinderen met een Taal Ontwikkelingsstoornis. Erg hoor als gezinsleden elkaar niet snappen.

september 2016: Geschoold in orthopedagogische rapportages in het vreemdelingenrecht. -verdere toepassingen  van het BIC instrument.

Van september 2016 tot oktober 2020 gewerkt in opdracht van  kinderpraktijk Delft

juni 2016: Herregistratie GZ psychologie. Bijgeschreven in het BIG register.