Werkwijze

WerkWijze

VOOR WIE

Voor iedereen die wel eens een vraag of advies wil over gedrag, gevoel of gedachten. Zowel volwassenen als kinderen kunnen bij mij terecht.

Aanmelding

Aanmelding via telefoon 0625035125 of email alberdienhamminga@gmail.com Er wordt een 1e afspraak gemaakt. Er is geen wachtlijst.

Eerste afspraak

In de 1e   afspraak wordt kennisgemaakt, wordt in kaart gebracht welke hulpvraag er is. Ik overweeg of ik kan meehelpen de hulpvraag  op te lossen en maak een inschatting hoeveel tijd dat gaat kosten.

Onderzoeks en/of  behandelplan

We formuleren gezamenlijk een onderzoeks- of behandelplan. Dit wordt samengevat in doelen. De doelen vormen bij elke afspraak de weg naar verandering en verbetering. Er wordt een behandelovereenkomst gesloten.

Onderzoek en/of behandeling

In overleg worden afspraken en vervolgafspraken gemaakt.

Schriftelijk verslag en verklaringen

Op verzoek en met toestemming van de cliënt wordt verslag verstrekt aan derden, het werk hiervoor wordt apart  in rekening gebracht.

Overleg met derden:

In overleg en met schriftelijke toestemming van de cliënt wordt overleg gevoerd met derden. Het werk hiervoor wordt apart in rekening gebracht.

Tarief: 

kosten

Betaling:

Mochten de vergoede zorg niet bij u van toepassing zijn dan krijgt u aan het begin van de maand de factuur van de vorige maand voor de gewerkte uren. Het betalingstermijn is 14 dagen.

Dossier:

Er wordt zorgvuldig omgegaan met het dossier. U heeft alleen zelf inzage in het dossier. Anderen hebben alleen inzage in uw dossier met uw schriftelijke toestemming. De verplichte bewaartermijn van het dossier is 15 jaar.