EMDR

Tijdens mijn behandeling maak ik graag gebruik van EMDR-therapie. EMDR staat voor Eye Movement, Desensitisation and Recognition. EMDR is breed toepasbaar op verschillende klachten van emotionele aard maar kan ook ingezet worden bij psycho-somatische klachten of verslaving.

Zowel volwassenen als kinderen (ook die nog niet genoeg kunnen praten) kunnen baat hebben bij EMDR behandeling.

Hoe het werkt wordt uitgelegd in het volgende filmpje:

EMDR kan steeds veelzijdiger worden toegepast, zowel trauma’s uit het verleden als angstige beelden in de toekomst kunnen door EMDR weggewerkt worden bij volwassenen en kinderen. Zie voor meer informatie http://www.emdr.nl

Ik ben gespecialiseerd in EMDR voor zowel volwassenen als met kinderen, ook zeer jonge kinderen..